“เริ่มลงทุน Cryptocurrency อย่างไรให้ปัง” (Cryptocurrency for beginners: Here’s what to know before you invest in crypto) Step by step

create date : Friday, February 25, 2022 9:17 AM

กิจกรรม “เริ่มลงทุน Cryptocurrency อย่างไรให้ปัง” (Cryptocurrency for beginners: Here’s what to know before you invest in crypto) Step by step ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.ผ่านระบบ ZOOM (วิทยากรโดย กลุ่ม Sniper ICDI)


Start Date : Monday, February 28, 2022 1:00 PM
End Date : Monday, February 28, 2022 4:30 PM