สัมมนาอาเซียนออนไลน์ "พลวัตเศรษฐกิจการเมืองเมียนมาในความเงียบงันของอาเซียน” ครั้งที่ 1

create date : Monday, April 5, 2021 1:23 PM

 

??สัมมนาอาเซียนออนไลน์ "พลวัตเศรษฐกิจการเมืองเมียนมาในความเงียบงันของอาเซียน”

ครั้งที่ 1 มองเมียนมาจากสายตาของอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

??ร่วมพูดคุยโดย

- ศ.ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิจัยรับเชิญ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์

- ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์

??ดำเนินรายการโดย

- ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์

??ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/VNibej2fswUprFeJ8

??ลิงค์ ZOOM https://cmu-th.zoom.us/j/6766995088


Start Date : Thursday, April 8, 2021 1:30 PM
End Date : Thursday, April 8, 2021 3:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat