สัมมนาอาเซียนออนไลน์ ในหัวข้อ "ความมั่นคงของมนุษย์ในอาเซียน" ครั้งที่ 3

create date : Tuesday, December 29, 2020 1:49 PM

??สัมมนาอาเซียนออนไลน์ "ความมั่นคงของมนุษย์ในอาเซียน "

ครั้งที่ 3 หัวข้อ อาเซียนกับความท้าทายในการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ

วันพุธที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น.

??ร่วมพูดคุยโดย

- อาจารย์สมศักดิ์  วงศ์ปัญญาถาวร

ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการการเงินและการคลัง สภาผู้แทนราษฎร ในหัวข้อ "ถอดบทเรียนการแก้ปัญหาความยากจนของไทยผ่านอาเซียน "

- ดร.ร่มฉัตร  จันทรานุกูล

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ University of International Business and Economics (UIBE) ณ กรุงปักกิ่ง ในหัวข้อ "ถอดรหัสความสำเร็จการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของจีน "

??ดำเนินรายการโดย

ผศ.ดร. จิระ บุรีคำ อาจารย์คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ

??ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/LY59nqyXLfvuG6xp8

??ลิงค์ ZOOM https://cmu-th.zoom.us/j/6766995088


Start Date : Wednesday, January 20, 2021 1:30 PM
End Date : Wednesday, January 20, 2021 3:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing