สัมมนาอาเซียนออนไลน์ ในหัวข้อ "โอกาสทางการค้าการลงทุนของอาเซียน-จีนในยุค New Normal" ครั้งที่ 3

create date : Thursday, August 27, 2020 9:41 AM

สัมมนาอาเซียนออนไลน์ ในหัวข้อ
"โอกาสทางการค้าการลงทุนของอาเซียน-จีนในยุค New Normal"

ครั้งที่ 3 หัวข้อ New Normal of Digital Currency Electronic Payment (เงินสกุลดิจิทัล) 

วันพุธที่  2 กันยายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น.

ร่วมพูดคุยโดย
กษิดิศ ตันสงวน รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธัญศญา คุณารัชตสกุล พนักงานปฏิบัติการพิเศษ, กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ก้องภพ ภู่สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการโดย
คุณอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ นักวิจัย ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/LY59nqyXLfvuG6xp8
ลิงค์ ZOOM https://cmu-th.zoom.us/j/6766995088


Start Date : Wednesday, September 2, 2020 1:30 PM
End Date : Wednesday, September 2, 2020 3:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat