สัมมนาอาเซียนออนไลน์ ในหัวข้อ "SME ในอาเซียนจะอยู่รอดอย่างไรในยุค New Normal" ครั้งที่ 3

create date : Monday, July 13, 2020 9:55 AM

??กลับมาอีกครั้งกับสัมมนาอาเซียนออนไลน์ ในหัวข้อ
"SME ในอาเซียนจะอยู่รอดอย่างไรในยุค New Normal" ครั้งที่ 3

ประเด็น โอกาส-ความท้าทายของ SME ไทยและเพื่อนบ้าน หลังผ่านพ้น covid-19

??วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.30-15.30 น.

ร่วมพูดคุยโดย

??ดร.วิชัย เตชะวัฒนานันท์  

อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอส.จี.จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์

และ คุณชวลิต  ตั้งทางธรรม 

ที่ปรึกษา บริษัท เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชันแนล เทรดดิ้ง จำกัด

??ดำเนินรายการโดย
คุณอรรคณัฐ  วันทนะสมบัติ นักวิจัย ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/wGqeJFyNuBATLHvJ9
Zoom ID: 676 699 5088


Start Date : Thursday, July 30, 2020 1:30 PM
End Date : Thursday, July 30, 2020 3:30 PM