สัมมนาอาเซียนออนไลน์ ในหัวข้อ "SME ในอาเซียนจะอยู่รอดอย่างไรในยุค New Normal" ครั้งที่ 3

create date : Monday, July 13, 2020 9:55 AM

??กลับมาอีกครั้งกับสัมมนาอาเซียนออนไลน์ ในหัวข้อ
"SME ในอาเซียนจะอยู่รอดอย่างไรในยุค New Normal" ครั้งที่ 3

ประเด็น โอกาส-ความท้าทายของ SME ไทยและเพื่อนบ้าน หลังผ่านพ้น covid-19

??วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.30-15.30 น.

ร่วมพูดคุยโดย

??ดร.วิชัย เตชะวัฒนานันท์  

อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอส.จี.จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์

และ คุณชวลิต  ตั้งทางธรรม 

ที่ปรึกษา บริษัท เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชันแนล เทรดดิ้ง จำกัด

??ดำเนินรายการโดย
คุณอรรคณัฐ  วันทนะสมบัติ นักวิจัย ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/wGqeJFyNuBATLHvJ9
Zoom ID: 676 699 5088


Start Date : Thursday, July 30, 2020 1:30 PM
End Date : Thursday, July 30, 2020 3:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing