สัมมนาอาเซียนออนไลน์ ในหัวข้อ "SME ในอาเซียนจะอยู่รอดอย่างไรในยุค New Normal" ครั้งที่ 2

create date : Friday, June 26, 2020 12:25 PM

สัมมนาอาเซียนออนไลน์ Zoom Webinar
SME ในอาเซียนจะอยู่รอดอย่างไรในยุค New Normal

ครั้งที่  2  ประเด็น การลงทุน และตลาด CLMV ในสถานการณ์ covid-19 : กรณีศึกษาประเทศลาวและกัมพูชา  วันศุกร์ที่  3  กรกฎาคม  2563  เวลา  13.30-15.30 น.

ร่วมพูดคุยโดย
กรณีศึกษาประเทศลาว
คุณจตุรงค์ บุนนาค  ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว
Dr.Phanhpakit Onphanhdala Deputy Director Center for Enterprise Development and International Integration Policy National Institute for Economic Research

กรณีศึกษาประเทศกัมพูชา
คุณเตชพล ติยะพานิชกุล General Manager, T K CHEN FU CO., LTD


ดำเนินรายการโดย
คุณอรรคณัฐ  วันทนะสมบัติ นักวิจัย ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/wGqeJFyNuBATLHvJ9 
Zoom ID: 676 699 5088


Start Date : Friday, July 3, 2020 1:30 PM
End Date : Friday, July 3, 2020 3:30 PM