การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

create date : Thursday, August 17, 2023 10:18 AM

ขอเรียนเชิญคณาจารย์สำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัลเเละผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CB1211 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting


Start Date : Wednesday, August 30, 2023 9:00 AM
End Date : Wednesday, August 30, 2023 12:00 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat