ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยฉือจี้เชียงใหม่

create date : Wednesday, July 5, 2023 11:01 AM

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยฉือจี้เชียงใหม่


Start Date : Wednesday, July 5, 2023 2:00 PM
End Date : Wednesday, July 5, 2023 4:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat