สัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ASEAN Seminar ในหัวข้อ “บทบาทของเงินในชายแดน เงินไร้พรมแดนลุ่มน้ำโขง”

create date : Wednesday, July 5, 2023 9:49 AM

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ASEAN Seminar ในหัวข้อ “บทบาทของเงินในชายแดน เงินไร้พรมแดนลุ่มน้ำโขง

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องธาราริน ชั้น 2 โรงแรมแสน จังหวัดเชียงราย

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม  https://cmu.to/MoneyBorderRegister

กำหนดการ  https://cmu.to/AgendaMoneyBorderChiangrai

??ร่วมบรรยายโดย

- อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์ วิทิตานนท์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- อาจารย์สืบสกุล  กิจนุกร ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

- ผศ.ปฐมพงศ์ มโนหาญ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


Start Date : Friday, August 25, 2023 8:00 AM
End Date : Friday, August 25, 2023 4:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat