ยินดีต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

create date : Thursday, December 8, 2022 3:27 PM

ยินดีต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ห้องประชุม ICB1313 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล


Start Date : Friday, December 9, 2022 9:00 AM
End Date : Friday, December 9, 2022 11:00 AM