สัมมนาอาเซียนออนไลน์ ในหัวข้อ “อัพเดทเศรษฐกิจของเมียนมา: การค้า การลงทุน และเสถียรภาพค่าเงินจ๊าต”

create date : Wednesday, October 5, 2022 10:53 AM

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาอาเซียนออนไลน์ ในหัวข้อ “อัพเดทเศรษฐกิจของเมียนมา: การค้า การลงทุน และเสถียรภาพค่าเงินจ๊าต”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30-16.30 น.

Onine ผ่านโปรแกรม Zoom ID: 676 699 5088 หรือลิงค์  https://cmu-th.zoom.us/j/6766995088

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม https://forms.gle/tE1QnecarcT3Ebhc9

ร่วมพูดคุยโดย

- คุณณัฐพงศ์ วิศิษฐ์กิจการ Chief Representative Kasikorn bank PCL - Yangon Representative Office

- คุณภาคภูมิ เวทย์วิทยานุวัฒน์ กรรมการบริหาร Partner / หุ้นส่วนบริหาร Decha & Co (Myanmar) Limited / เดช่า แอนด์ โก (เมียนมา) จำกัด

- คุณวีรกร เชียรจรัสวงศ์ กรรมการบริหาร COUNTRY DIRECTOR  UNIVERSE LOGISTICS (YANGON) CO., LTD.

ดำเนินรายการโดย

- รศ.ดร.นิสิต  พันธมิตร หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Start Date : Thursday, October 20, 2022 2:30 PM
End Date : Thursday, October 20, 2022 4:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat