สัมมนาอาเซียน ในหัวข้อ “ASEAN in Transportation: From NEC to AEC”

create date : Thursday, September 8, 2022 10:03 AM

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาอาเซียน ในหัวข้อ “ASEAN in Transportation: From NEC to AEC”

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

Onsite ณ ห้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ฤทธิ์ ศิริมาตย์ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Onine ผ่านโปรแกรม Zoom ID: 676 699 5088 หรือลิงค์  https://cmu-th.zoom.us/j/6766995088

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม https://forms.gle/iBbyN8LdGC1AdqBJ9

ร่วมพูดคุยโดย

- คุณชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด

ในหัวข้อ ธุรกิจกรขนส่งของไทย กรณีศึกษา นิ่มซีเส็ง

- คุณธนูเทพ โรจนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนฯ ผู้ประกอบการเอกชน บริษัท นิ่มซี่เส็ง จำกัด

ในหัวข้อ การขนส่งกับการต่อยอดธุรกิจ

- คุณพีรพงษ์  ดวงรัตน์  ผู้จัดการบริษัท Nim soft จำกัด

ในหัวข้อ บทบาทของเทคโนโลยีกับการขนส่งในอาเซียน

ดำเนินรายการโดย

- ผศ.ดร.นิสิต  พันธมิตร หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Start Date : Wednesday, September 14, 2022 1:30 PM
End Date : Wednesday, September 14, 2022 4:30 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat