อบรมการสื่่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

create date : Tuesday, August 9, 2022 9:43 AM

กิจกรรม "การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร" 
กำหนดจัดในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.


Start Date : Tuesday, August 16, 2022 9:00 AM
End Date : Tuesday, August 16, 2022 12:00 PM
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat