All Annoucement
Title Date
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ ICDI ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนากระบวนการคิดเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Design Thinking for Innovation)" 25 พฤศจิกายน 2564 14:44
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ “รองศาสตราจารย์” 25 พฤศจิกายน 2564 9:28
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา 15 พฤศจิกายน 2564 16:45
IAESTE Thailand Technical Internships Abroad 2022 10 พฤศจิกายน 2564 15:07
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ภาคการศึกษาที่ 2/2564 8 พฤศจิกายน 2564 12:13
ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 8 พฤศจิกายน 2564 10:56
ICDI Update Forum ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 30 ตุลาคม 2564 15:52
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 28 ตุลาคม 2564 16:33
นศ. ICDI มช สุดเจ๋ง ผ่านรอบคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายในการเข้าร่วมแข่งขัน Hackulture นวัตกรรมวัฒนธรรม: เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล 25 ตุลาคม 2564 16:38
University of Fukui Spring 2022 Exchange Program (Japan) 21 ตุลาคม 2564 16:39
ICDI จับมือกับ มรภ.ราชนครินทร์ เตรียม Reskill และ Upskill SME ใช้หุ่นยนต์ยนต์รองรับรถยนต์ EV ในอนาคต 21 ตุลาคม 2564 16:14
University of Tsukuba Spring 2022 Exchange Program (Japan) 18 ตุลาคม 2564 11:56
Cy Cergy Paris Universite’ Spring Semester 2022 (France) 18 ตุลาคม 2564 11:25
Chongbuk National University Spring 2022 Exchange Program (Korea) 18 ตุลาคม 2564 10:59
Name List of Eligible Applicants for the Interview session to the Doctor of Philosophy in Digital Innovation and Financial Technology 2/2021 13 ตุลาคม 2564 19:21
Name List of Eligible Applicants for the Interview session to the Master of Science in Digital Innovation and Financial Technology 2/2021 13 ตุลาคม 2564 19:20
Sophia University Spring 2022 Exchange Program (Japan) 12 ตุลาคม 2564 11:17
Okayama University Spring 2022 Exchange Program (Japan) 12 ตุลาคม 2564 10:29
ประกาศศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 7 ตุลาคม 2564 15:04
Sophia University Online January Session 2022 (Japan) 4 ตุลาคม 2564 15:08
ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 1 ตุลาคม 2564 10:59
Hirosaki University Autumn Winter Program 2021 (Japan) 15 กันยายน 2564 16:41
Announcement for Successful applicants of ICDI International Student Scholarship 13 กันยายน 2564 11:07
Announcement for Eligible applicants of ICDI International Student Scholarship 9 กันยายน 2564 11:09
กิจกรรม ICDI Big Cleaning Day ประจำปี 2564 8 กันยายน 2564 14:38
โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบ จากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะจากสถานการณ์โควิท 19 บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564 (สัญชาติไทยเท่านั้น) 7 กันยายน 2564 10:00
Virtual Student English Speech Competition 31 สิงหาคม 2564 16:22
International College of Digital Innovation New Normal Blessing Ceremony of 2021 30 สิงหาคม 2564 15:16
CMU International Students’ Voice of Customer Survey 2021 30 สิงหาคม 2564 14:51
Osaka University-Wide Spring 2022 Exchange Program (JAPAN) 30 สิงหาคม 2564 11:24
Call for Application: Tohoku University Japanese Program (TUJP) Online 25 สิงหาคม 2564 14:37
Call for Application: Mie University April 2022 Exchange Program (JAPAN) - Bachelor and Master Degree level 25 สิงหาคม 2564 13:53
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้มีส่วนร่วมในผลงาน "ต้นแบบระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับโรงงานและสวนอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชน" ที่ได้รับการคัดเลือก ให้นำเสนอในโครงการ CMU-KM Day 2564 17 สิงหาคม 2564 10:51
UKM Virtual Semester Exchange Program Fall Semester 2021-2022 (Malaysia) - Call for Application For Bachelor & Master Degree Level 12 กรกฎาคม 2564 11:30
ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษาปีที่ 2 สัญชาติไทย เท่านั้น) 12 กรกฎาคม 2564 11:15
The Guidelines for Teaching and Learning of MS Program during the COVID-19 pandemic at 4 major cities 1 กรกฎาคม 2564 14:02
Virtual Mobility Program at Universiti Utara Malaysia Fall 2021 (Malaysia)- For Bachelor Degree Level 25 มิถุนายน 2564 14:59
ประชาสัมพันธ์การบรรยายโครงการทุน Eramus+ ประจำปี 2564 แบบออนไลน์ 25 มิถุนายน 2564 14:10
Name List of Eligible Applicants for the Interview session to the Doctoral 1_2021 round 3 10 มิถุนายน 2564 14:18
Name List of Eligible Applicants for the Interview session to the Master 1_2021 round 3 10 มิถุนายน 2564 14:17
Nara Women’s University Online Japanese Program SORAMITSU 2021 9 มิถุนายน 2564 9:56
Information for International College of Digital Innovation Students 31 พฤษภาคม 2564 15:31
Announcement of the list of selected candidates Round 2, 21 May 2021 24 พฤษภาคม 2564 9:27
สัมมนาอาเซียนออนไลน์ "พลวัตเศรษฐกิจการเมืองเมียนมาในความเงียบงันของอาเซียน” ครั้งที่ 3 21 พฤษภาคม 2564 10:29
Kagawa University Sanuki Program Fall 2021 (Japan) - To learn Japanese Language and Culture 14 พฤษภาคม 2564 16:11
Kansai University Online Japanese Language Step-up Session 13 พฤษภาคม 2564 11:25
Chungbuk National University Fall 2021 (Korea) - Bachelor Degree and Master Level 13 พฤษภาคม 2564 11:01
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา "จ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง IOT และ Smart Technology Platform สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 พฤษภาคม 2564 15:16
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา "จ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง IOT และ Digital Service Platform สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมดิจิทัล" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 พฤษภาคม 2564 15:15
Gunma University Online Summer Program 2021 (Japan) 3 พฤษภาคม 2564 11:05
logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th