ทุุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2568 (MEXT Scholarship 2025) [JAPAN]

create date :Thursday, April 25, 2024 3:18 PM

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา สัญชาติไทย ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อต่างประเทศญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย โดยสามารถสมัครขอรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2568 (MEXT Scholarship 2025) ทั้งหมด 4 ประเภท ตามรายละเอียดดังแนบ โดยมีกำหนดการสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 และกรุณาจัดส่งเอกสารสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ทางไปรษณีย์ด้วยตนเอง ภายในเวลาที่กำหนด (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

  1. ทุนนักศึกษาปริญญาตรี: ระยะเวลา 5 ปี หรือ 7 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) วันปิดรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2567  

  2. ทุนนักศึกษาวิจัย: ระยะเวลา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) วันปิดรับสมัคร 17 พฤษภาคม 2567 

  3. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ: ระยะเวลา 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) วันปิดรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2567 

  4. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค: ระยะเวลา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) วันปิดรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2567 

 

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ตามข้อมูลปรากฏในเอกสาร
ดังแนบ หรือทางเว็บไซต์ https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html และหากมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา โทร. 052-012500 ต่อ 190


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat