ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการส่งออกผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ล้านช้างแม่โขงตามเส้นทาง Route Number 1 (Strengthening Entrepreneurs in LMC for Route Number 1 Innovation Corridor Development) ปีงบประมาณ 2566

create date :Thursday, January 5, 2023 9:53 AM

โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการส่งออกผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ล้านช้างแม่โขงตามเส้นทาง Route Number 1

(Strengthening Entrepreneurs in LMC for Route Number 1 Innovation Corridor Development)

ปีงบประมาณ 2566

 

การอบรมเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ              27 January 2023

 

กิจกรรมร่วมกับนักการตลาดดิจิทัลรุ่นใหม่ในโครงการ

กิจกรรม 1 Mentoring  7 Days : 24 February – 2 March 2023

  • Show and share จากผู้ประกอบการ จำนวน 5 ราย
  • บรรยายพิเศษจาก ZTO

 

สนับสนุน

- ค่าอาหาร และอาหารว่าง

- ค่าเดินทาง 500 - 1,000 บาท

 

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการ

  • การจัดแสดงสินค้าต่อหอการค้าจีน กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย กว่า 10 หอการค้า (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
  • การได้ Matching กับ นักการตลาดดิจิทัลรุ่นใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 กลุ่ม

      (นักการตลาดดิจิทัลรุ่นใหม่ 1 กลุ่มจะดูแลสินค้าให้ผู้ประกอบการ 4 ราย)

  • การให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาสินค้าให้พร้อมเข้าสู่ตลาดจีน จากผู้มีประสบการณ์
  • การได้รับโอกาสนำสินค้าเข้าไปขายใน Big C (Domestic Platform)

 

>> สนใจเข้าร่วมโครงการ คลิก <<

ผู้ติดต่อ

Ms. Anchaya Chursook

นางสาวอัณณ์ชญา เชื้อสุข

anchaya.c@icdi.cmu.ac.th

053-943721, 061-7978999


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat