ประกาศศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัลโปรแกรมมิ่ง (Digital Programming Program) ประจำปี 2566

create date :Wednesday, January 4, 2023 4:03 PM


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711
E-mail : icdi@cmu.ac.th

ICDI Services

 ICDI SharePoint
ICDI SOA or ICDI SOA
 CMU MIS
 CMU Mail
 Privacy Policy


แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแสทุจริต
Complaint/Suggestion/Whistle Blowing

Chat