ส่งมอบหน้ากาก Face Shield DIY by ICDI-CMU ให้ 4 โรงพยาบาลใช้ป้องกันโควิด-19

create date :Tuesday, April 14, 2020 10:36 AM

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยฯ และบุคคลหน่วยงานอื่นๆ ใน มช และศิษย์เก่า มช ได้ร่วมสมทบทุนทรัพย์ เพื่อจัดทำหน้ากากกันกระเด็น (ICDI CMU Face Shield) จำนวน 672 ชิ้น โดยส่งมอบให้โรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงพยาบาลสารภี, โรงพยาบาลสันกำแพง, โรงพยาบาลแม่ออน และหน่วยจัดการไฟป่าที่แม่กำปอง เพื่อส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ไว้ใช้สวมใส่ป้องกันเชื้อโรค ขณะปฏิบัติงานตรวจรักษา Covid-19

ดูภาพเพิ่มเติม

#ICDIร่วมใจสู้ภัยCovid19  #ICDI_Face_Shield #คุณหมอสู้ๆพยาบาลสู้ๆ


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th