รับสมัครนักศึกษารับทุนจำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ TAG-AIMS Student Forum 2020 ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

create date :Thursday, January 16, 2020 10:45 AM


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th