ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 Welcome ICDI FRESHMEN 2019

create date :Friday, July 26, 2019 9:06 AM

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562
จำนวน 28 คน ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักและทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งได้เตรียมตัวก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสันทนาการจากผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ นำโดย Mr.Mark and Mr. Barra สร้างความสนุกสนานให้แก่นักศึกษาใหม่ อีกทั้งยังมีการพบประพูดคุยกับนักศึกษารุ่นพี่ที่มาร่วมกิจกรรมและแจกป้ายชื่อให้แก่นักศึกษาใหม่อีกด้วย


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th