กิจกรรม Farewell Event for Inbound Exchange Students 2/2018

create date :Thursday, April 25, 2019 11:00 AM

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรม Farewell Event for Inbound Exchange Students 2/2018 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 – 20.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AUN-ACTS และ AIMS ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติ ได้แบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตตลอดเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับในภาคการศึกษานี้มีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนดารุซาลาม รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 คน


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th