กิจกรรม Orientation for CMU Outbound Exchange Students 1/2019

create date :Wednesday, April 24, 2019 1:55 PM

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรม Orientation for CMU Outbound Exchange Students 1/2019 ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการ ASEAN University Network - ASEAN Credit Transfer System (AUN-ACTS) และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ASEAN International Mobility for Students Programme (AIMS) ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนทั้งหมด 31 คน แบ่งเป็นโครงการ AUN-ACTS จำนวน 18 คน และโครงการ AIMS จำนวน 13 คน


logo

239 Nimmanhaemin Road, Suthep,Muang,
Chiang Mai, Thailand, 50200

Tel:+66(0)53943711 Fax : +66(0)53943713
E-mail : icdi@cmu.ac.th